kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Rakouští archeologové našli obří keltské sídliště

- LINZ Rakouští archeologové našli obří keltské sídliště pocházející z přelomu 2. a 1. stolení před naším letopočtem. Na ploše dvanáct hektarů objevili pozůstatky několika dvorců a k nim patřících hospodářských staveb. Sídliště, které se nachází nedaleko osady Hörsching u Lince, je nejspíše největší osadou Keltů na území Rakouska. Archeologové ze Spolkového památkového úřadu v Horním Rakousku na ní narazili při záchranném výzkumu, jenž předcházel stavbě silnice. Výzkumníci nalezli také pozůstatky dílen, v nichž Keltové nejspíše tkali látky. Největší "poklady" však ukrývaly odpadní jámy. V nich archeologové objevili řadu keramických střepů. Pocházely z hrubě opracovaných nádob určených ke skladování potravin i z poměrně luxusních jídelních souprav. Jak informoval rakouský deník Der Standard, prozradila analýza keramický střepů, že sídliště pochází z pozdní doby laténské, tedy zhruba z 2. a 1. století před naším letopočtem. V odpadních jámách ležely také zbytky jídla. Například kosti skotu, prasat, ovcí, koz nebo drůbeže. Mimo to narazili archeologové také na železné nože, pracovní nástroje vyrobené z kostí, bronzové šperky.

hev, 4. srpna 2005, Lidové noviny

- Archeologové našli u obce Hörsching nedaleko Lince více než čtyřicet zlatých mincí (viz Hörsching (A) - nález mincí ext link 15) z mladší doby železné. Ty pravděpodobně pocházejí z Čech.