kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V době laténské se setkáváme s ukládáním předmětů na různá místa. Jedná se o votivní dary a depoty.

Depoty jsou záměrné ukládání předmětů do země. Depoty jsou dočasné a votivní. Dočasné depoty je uložení materiálu a majetku s úmyslem jej později vyzvednout.

Votivní dary jsou dary bohům, božstvu a ukládají se na různá posvátná místa či svatyně, např. prameny, bažiny, řeky, studny, vykopané jámy, apod.
Vzývaná nadpřirozená moc nebo božstvo měly zabezpečit ochranu zdraví a síly. Byly věnovány např. zbraně úmyslně poškozené, mince, šperky, apod.

Nejznámější votivní dary u Keltů v Evropě:
- nález v Dánsku - Gundestrup (DK) - nález kotle ext link 15
- nález bohatě zdobeného štítu v Anglii -Battersea (EN) - nález bohatě zdobeného štítu ext link 15
- nález přilby v řece Seina ve Francii - Amfreville-sous-les-Monts (F) - přilba ext link 15

Depoty nalezené v České republice jsou popsány v článku 6.01.5 Votivní dary a depoty ext link 15

Seznam depotů:

Depoty v Čechách:
Benátky nad Jizerou | Bezdědovice | Bohdalovice | Chotělice | Kolín | Lipany | Soběsuky nad Ohří | Stradonice | Podolí | Vlastec-Temešvár 

Depoty na Moravě
Buchlovice - Hradiště Modla | Dubicko | Chvalčov-Hostýn | Loučka-Kozlov - Obírka | Provodov-Rýsov | Přílepy | Velké Opatovice | Všemina 

Slovensko: Bešeňov (SK)Bratislava (SK) | | Dolná Súča (SK) | Folkušová (SK) | Gajary (SK)Havranok - Liptovská Mara (SK) | Horné Orešany (SK) | Hrhov (SK)Kúty (SK) | Nozdrovice - Košeca (SK)Plavecké Podhradie - Pohanská (SK)Ponická huta (SK) | Pružina (SK)Rajecké Teplice (SK) | Rajecká Lesná (SK)Rakša (SK)Slatina nad Bebravou (SK) | Stará Lehota (SK)Šuja (SK)Trenčianske Bohuslavice (SK)Veľký Kolačín (SK)Zemianske Podhradie (SK) | Zemplín (SK) | Žilina (SK)

Rakousko:  | Falkenstein (A) | Hainburg an der Donau-Braunsberg (A) | Unterach (A) - Kaiserbrunnen am Attersee | Linz (A) - Gründberg (A) - oppidum | Nikolausberg bei Golling (A) | Schwarzenbach (A)

Polsko: Pakoszówka (PL) |

Německo:    | Schwanberg (D) |

Francie:   | Amfreville-sous-les-Monts (F) | Basel - Saint-Louis (F) |

Anglie: Hallaton (EN) | Ipswich (GB)

Švýcarsko:   |