kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nález bronzového kotle z duchcovského Velkého vřídla u Lahoště nalezeného v roce 1882.

Kotel obsahoval cca dva tisíce předmětů (odhady se různí, neboť část nálezu byla rozchvácena) - spony, náramky (3. st. př. n. l.).

Podrobnosti: Encyklopedie Keltů