kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Pannonia - Panonie je historická oblast.

Zahrnuje západ dnešního Maďarska, Rakousko, Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko. V letech 9–433 n. l. byla provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Oblast byla původně obývána ilyrskými kmeny, které Římané nazývali Panony (Pannonii). Od 4. století př. n. l. dochází k příchodu převážně keltských kmenů: Noriků a Bojů na severu a Skordisků, Dáků a Bastarnů na jihu. Někdy v době kolem přelomu letopočtu začaly do Panonie proudit ze severu germánské kmeny Kvádů, Markomanů a později i Langobardi.

Roman Empire 125wPannonia01

Mapa římské říše