kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Při výzkumu v letech 1995-6 bylo doloženo opevněné hradisko.

Úzká ostroha byla z přístupné strany chráněna vysokým příčným valem, opevněná plocha zabírá ca 0,55 ha. Hradisko mělo 3-4 stavebí fáze v různých obdobích. V době púchovské kultury byl na starém valovém násypu vybudovaný dřevěno-hlinitý násep s roštovou konstrukcí o šířce přibližně 8 m. Povrch valu byl vpředu obložen šikmou plentou z hustě naskládaných vápencových kamenů, která byla kladena nebo obnovena ve dvou vrstvách. Pozoruhodné je použití hliněných nepálených cihel ukládaných na sebe v horní části násypu, kde tvořily zbytek nástavby, která se nedochovala.

LiteraturaPieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Skalka nad Váhom - Chochel, okr. Trenčín, Trenčínský kraj