kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nejslavnější keltské oppidum Čech

StradoniceNejslavnější keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu "Hradiště" v nadmořské výšce 380 m. Břidlicový blok, na němž bylo později hradiště postaveno, byl nejlépe přístupný z jihovýchodní strany, kde jej od vyšších poloh odděluje poměrně široké a celkem mělké sedlo. Někdy po polovině 2. století zde Keltové založili svá obydlí, která nejdříve nechránilo žádné opevnění. Nejstarší fáze stavby opevnění spadá do časového úseku kolem roku 120 př. Kr. V průběhu jeho rozmachu a existence byla opevněním chráněna plocha o celkové rozloze zhruba 90,3 ha. Poloha hradiště byla známa náhodnými nálezy mincí a bronzových předmětů. První popis pochází z roku 1845. Do moderní historie vstoupilo 2. srpna 1877 po náhodném nálezu zhruba 200 kusů zlatých mincí. Poté "Hradiště" a s ním malá vesnička Stradonice vstoupily do moderní historie a do povědomí evropských sběratelů a archeologů jako "největší archeologický objev Evropy od dob nálezu hallstattského pohřebiště a švýcarských nákolních staveb".

Zdroje:
Archeologická mapa ČR
Encyklopedie Keltů www.keltove.cz