kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Sborník studií mezinárodního kolektivu autorů je věnován problematice Keltů v prostoru střední Evropy. 
Autoři Maciej Karwowski ed. Balázs Komoróczy ed. Peter C. Ramsl ed.

Osmnáct publikovaných příspěvků zahrnuje široké spektrum otázek, kterými se zabývá soudobá protohistorická archeologie laténského období. Publikace členěná do tematických okruhů pohřebišť, sídlišť, artefaktů a regionálních případových studií významně obohacuje aktuální stav poznání vývoje východní sféry keltské civilizace na kontinentu. Studie představují zcela původní zveřejnění nových nálezů i výsledků teoretického výzkumu.

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno Brno 2021, 293 s.

Vydavatel: arub.cz ext link 15

Obsah:

Peter C. Ramsl, Cremation burials, weapon burials and biritual burials of the Latène period in North-Eastern Austria. in: M. Karwowski, B. Komoróczy, P. C. Ramsl (eds.), Archaeological Studies of the Late Iron Age in Central Europe, Brno 2021, 25-34. SPISY ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR BRNO, 2021