kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Loucetios - původně kmenový bůh

Loucetios - jasný - zářící, solární - nebeské božstvo, původně kmenový bůh kmene Treverů ext link 15, který byl v době římské spojován s Martem - zemědělec a bojovník s oštěpem. Mars Loucetius byl uctíván po boku bohyně Nemetony ext link 15.
Bylo nalezeno asi 12 nápisů na počest Marse Loucetia, hlavně z východní Galie, s koncentrací u kmenů Vangiones ext link 15 a Aresaces ext link 15. Nápisy k němu byly také nalezeny v Bath ext link 15 - oltář v Bath uvádí, že byl zasvěcen občanem kmene Treveri ext link 15 a v Angers.