kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nemetona - bohyně svatá, přesvatá

Keltská bohyně, možná kmenová kmene Nemetes ext link 15 vycházející z mateřské bohyně. Vyskytuje se v galské a britské mytologii. Byla zobrazována také po boku boha Marta - Loucetius ext link 15 (Martova svatyně, Mars Loucetius, Kleinwinterheim, Německo). Důkazy o její úctě se nacházejí na jejich bývalém území podél Středního Rýna a také ve svatyni Altbachtal v dnešním Trevíru (Německo).

V místě Bath ext link 15 (Anglie) jí byly zasvěceny lázně z termální vody a napojený chrámový okrsek. Zde byl také nalezen reliéf se zobrazením bohyně, zřejmě Nemetony?, oltář zasvětil zřejmě muž z galského lidu Treveri.