kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Na východ od pohoří Lahn, poblíž Marburgu, se čedičový vrchol Ohmburg rozkládá na 26 ha.

V celé lokalitě, která byla silně narušena středověkým osídlením, byly odkryty četné stavby a nálezy z doby železné. Tyto objevy se týkají především pozdní doby laténské.

Zdroj: oppida.org