kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

V roce 1982 nalezen železný depot ve skalní dutině - kladivo a kovadlina, dvojice kleští, výhňová lopatka a kování. V blízkosti depotu byla ještě nalezena kovářská struska, železný hák a průbojník. Datování: LT B

Datování:

Literatura:
Moosleitner, F. – Urbanek, E. 1991: Das Werkzeugdepot eines keltischen Grobschmiedes vom Nikolausberg bei Golling, Land Salzburg. Germania 69, s. 63–78.

Zdroj: Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Lokalita: Nikolausberg bei Golling, Okres Hallein, spolková země Salcbursko, Rakousko