kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

Nález depotu v roce 1989. Bylo nalezeno velké množství předmětů - bohužel je známo 14 železných přileb (dvě dnes již nelze dohledat), 12 hrotů kopí, 10 mečů, z nichž většina byla v železných pochvách, dva řetězové opasky, jedna štítová puklice a kování okraje štítu. Většina předmětů nese známky úmyslného poškození. Patina na předmětech naznačuje, že předměty prošli ohněm.
V současnosti se nález nachází v Kelten-Römischer Museum Mainz (do roku 2025 uzavřeno) a Landesmuseum Kärnten v Klagenfurtu.

Datování: LT B2

Literatura:
Fuchs, M. 1991: Der latènezeitliche Waffenfund vom Förker Laas Riegel, Bezirk Villach, Kärnten. Archäologie in Österreich, 2/2, s. 19–24.
Egg, M. 2012: Der Waffenfund von Förk in Kärnten. Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Zdroj: Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Lokalita: Förk - Förker Laas Riegel, Okres Villach-venkov, spolková země Korutany, Rakousko