kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Bükkszentlászló, které se nachází na výběžku pohoří Bükk, shlíží na město Miskolc

Po části obvodu areál uzavíraly valy dochované do výšky 2 m, zbylé strany byly chráněny strmě se svažujícími svahy.

 

Zdroj: oppida.org