kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Monte Bibele (sídlo Monterenzio) se nachází 30 km od města Bologna. Na třech vrcholcích leží vedle sebe pohřebiště, sídliště a nejméně dva kultovní okrsky.

Sídliště na ostrožně Pianella di Monte Savino

Sídliště se nachází na ploše asi 0,8 ha na šesti terasách a bylo postaveno podle plánu, nalezeno ca 30 domů o víceméně jednotné dispozici i výměře(20–30 m2), seřazených vedle sebe na terasách, z domů jsou dochovány zdi z lomového kamene zděného na hlínu. Založení ve 4. stol. a zánik (požárem) na počátku 2. stol. př. n. l.

Kultovní areál

Kultovní areál je považována poloha Le Pozze (nález téměř 200 bronzových převážně antropomorfních sošek, typických votivních předmětů felsinského období, a značné množství keramiky 5. a 4. stol.) a hlavní vrchol Mt. Bibele, který výkopce na základě dispozice objektů a nálezů fragmentů zbraní prohlašuje za temenos.

Pohřebiště Monte Tamburino

Nejstarší pohřby se datují do 5. stol., nejmladší k polovině 3. století. Ze 161 zkoumaných hrobů (celkem 165) je většina kostrových, žárových známo 31.

Pro tuto lokalitu je používán pojem Castellum - drobnější výšinné lokality.

Zdroj: Kysela, J.: Italští Bojové a česká oppida, Archeologické rozhledy LXII-2010