kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Rochecorbon bylo na náhorní plošině Château-Chevrier s výhledem na Loiru.

Je o rozloze 15 hektarů. Výběžek byl bráněn 300 m dlouhými valy (které se dochovaly do výšky 4-5 m) obehnanými 15 m hlubokým příkopem.

V okolí oppida sídil kmen Turones - Turoni - Turonové ext link 15

Zdroj: oppida.org