kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Pohřebiště

V hrobě 48 byla nalezena Bronzová spona s kolkovaným zlatým krytím. Max. průměr 40,5 mm. LT A, 5.–4. stol. př. Kr.

Literatura: Megaw, J.V.S. ext link 15 2015: Apictorial note on an early LaTe`ne disk brooch from Rubín near Podbořany, northwest Bohemia. Archeologické rozhledy 2015, 424

Lokalita: Saint-Sulpice, En Pétoleyres, Ct. Vaud, Švýcarsko