kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Tihany - výběžek na poloostrově u jezera Balaton.

Je o rozloze 25 hektarů. Šest pohřebních mohyl přiléhajících k vnějšímu valu může pocházet z pozdní doby bronzové a doby halštatské.

 

Zdroj: oppida.org