kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

 

Nález železného depotu v roce 1987 - sekera s tulejí, dláto s tulejí a nůž s trnem

Datování: střední latén - starší latén (C2-B1)

Na katastru se nachází hradiště Zemianske Podhradie (SK) - Hradiště ext link 15

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Veliačik, L. 2010: Depot železných nástrojov z doby laténskej zo Zemianskeho Podhradia-Martákovej skaly. Štúdijné zvesti 47, s. 149–155

Lokalita: Zemianske Podhradie, (okr. Trenčín, pod Martákovou skalou) - Okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčínský kraj, Slovensko