kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Rané keltské vozové hrobky - honosný hrob elity

V roce 1937 byly během výzkumu odkryty dva vozové hroby na mohylovém poli „Kühonner“ v Hundheimu, pár metrů od předřímské silnice. Vozové pohřby byly nalezeny v mohylách 1 a 2 ze skupiny devíti mohylových pohřebišť.
Mohyla 1 měla průměr 13 m, uprostřed mohyly se nacházela kamenná komora o rozměrech 3,5 x 2,5 m, hluboká pouze 0,15 m a obsahovala dvoukolový vůz. Uprostřed jámy byla postavena bronzová nádoba, situla, asi 30 cm vysoká pocházející z Etrurie.
Mohyla 2 měla průměr 14 m. uprostřed mohyly se nacházela pohřební jáma o rozměrech 2,8 x 1,9 m obsahovala také dvoukolový vůz.

Oba mužské hroby lze datovat do konce pozdně halštatské starší kultury Hunsrück-Eifel (mezi 500 a 450 př. Kr.), Ha D3.

Lokalita: Hundheim, okres Bernkastel-Wittlich, Německo

Literatura: A. Haffner, Die westliche Hunsrück-Eifel-Kultur. Römisch Germanische Forschungen 36 (Berlin 1976) 188 ff. Abb. 39-44 u. Taf. 5.