kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Andraste - Andrasta byla uctívaná keltská bohyně v Británii.

Byla vzývána královnou Boudicou z kmene Iceni, za pomoc při povstání proti Římanům v roce 61 n. l. (podle řeckého historika Dio Cassius - Roman History 62). Boadicea - Boudicca po vítězství obětovala bohyni v posvátném háji Římanky...
Andraste - Andrasta - "neporazitelná" bývá označována za válečnou bohyni Icenů. Zřejmě představuje keltskou mateřskou bohyni - ochranitelku, patronku, mstitelku kmene a území. Jejím atributem byl zřejmě zajíc.