kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

Vače je proslavené nálezem bohatě zdobené situly vyrobené zřejmě v Itálii. Byla nalezena v roce 1882. Výška nádoby 23,8 cm

Literatura:
Fotografie jsou on-line www.nationalgeographic.si ext link 15 nebo ve landschaftsmuseum.de ext link 15 a nebo v on-line sbírkách Narodni muzej Slovenije ext link 15

Lokalita: Vače - Reber nad Klenikom, Litija, Slovinsko