kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Matronae, Matrony - původně keltské božstvo velmi starého původu symbolizující na jedné straně plodnost a nový život, na straně druhé je spojené se smrtí a světem mrtvých.

Matrony jsou známé z mnoha vyobrazení z území Galie, Porýní a Británie - Matres Dervonnae v Dervo u Mediolana, Matres Nemausicae v Nimes, Matre Trevarae v Trevíru, Matronae Masanae v Mersen u Maastrichtu, Matronae Eburnicae v Eburaca (York), atd.
Matrony byly ochranitelkami, např. Matres Ollotoutis - matky všeho lidu. V galořímském období byly zobrazovány jako tři sedící ženy, které drží rohy hojnosti nebo koše s ovocem nebo chleby.