kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Britské muzeum nacházející se v londýnském obvodu Camden je jedno z největších a nejvýznamnějších muzeí historie a kultury.

Příběh civilizací známých Řekům a Římanům jako Britové, Keltové, Germáni a Iberové a jejich odlišných materiálních kultur je vyprávěn v místnosti 50 prostřednictvím zdobených artefaktů z doby železné známých jako „keltské umění“ a dalších předmětů každodenní potřeby.

Britské muzeum v Londýně.