kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Rekonstrukce keltské vesnice v Stoanabichl začala v roce 2001. Dodnes je zrekonstruován hlavní dům, tkalcovna, keramika a sklad.

Vykopávky v Uttendorfu probíhaly v letech 1975 až 1990 a bylo zde odkryto 467 žárových hrobů, pohřebiště z doby halštatské (kolem roku 750 před Kristem). V nedalekém Stoanabichlu nálezy ukázaly, že osada nevznikla pouze v době halštatské, ale spíše ve starší době bronzové (1800–1700 př. n. l.) a existovala až do rané doby římské (400–500 n. l.).

Zdroj: www.museumswelten-hohetauern.at/keltendorf-uttendorf/