kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Významné oppidum ležící u řeky Chrudimky. Místy zde vidíme trojnásobné valy.

Oppidum mělo rozlohu cca 20 ha a na východě ještě cca 10 ha předhradí. na oppidu se při výzkumu našla kovářská dílna, jedna z keltských hlav a mnoho dalších nálezů. 

Zdroje:

Encyklopedie Keltů
Archeologický atlas ČR