kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Chalon-sur-Saône, považované za nejdůležitější sídlo Aedui před dobytím Římany. Nachází se ve strategické poloze, na křižovatce námořních a pozemních cest.

Zatímco důležité nálezy poskytly důkaz o komerčním významu oblasti, přesné umístění oppida je stále sporné. Laténské naleziště objevené na jihu dnešního města se zdá být silným kandidátem, ale hloubka nadložních ložisek brání dalšímu studiu.

Oppidum Chalon-sur-Saône je spojováno s kmenem Aedui - Aiduoi - Aeduové - Haeduové ext link 15

Zdroj: oppida.org