kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Entremont je archeologické naleziště o rozloze 3,5 hektaru.

Entremont bylo hlavním sídlem kmene Salyes - Salyové - Salluvii ext link 15 v jihovýchodní Francie u města Aix-en-Provence blízko Marseille. V literatuře je místo označováno jako Oppidum d'Entremont. Jedná se o významné politicko-ekonomické a náboženské centrum. Na nejvýše položeném místě byla postavena svatyně. Ke svatyni vedla cesta lemovaná sochami, stélami s vytesanými hlavami. V základech svatyně bylo nalezeno velké množství lebek. V některých z nich byly otvory, zřejmě pro hřeby. Hřeby byly nalezeny vedle lebek... Lze se domnívat, že hřeby sloužily k zavěšení lebek na stěnách, motiv uťatých lidských lebek byl dominantním výzdobným prvkem svatyně. Uprostřed, v tzv. Sálu hlav, byl vztyčen vápencový 2,5 m vysoký sloup, nakterém bylo vytesáno dvanáct hlav se zavřenýma očima, bez úst. Dvanáctá hlava byla otočena bradou vzhůru. Podrobnosti o nalezených hlavách najdete na www.keltskehlavy.cz ext link 15
Bylo osídleno mezi roky 180 a 170 př. n. l., místo bylo opuštěno, když ho obsadili Římané kolem roku 123-122 př. n. l. Tato lokalita obsahuje dvě odlišné oblasti osídlení obklopené hradbami.

O kultu uťatých hlav píšeme na www.keltove.cz ext link 15

Nálezy z tohoto místa jsou vystaveny v Musée Granet ext link 15 a zahrnují sochy, basreliéfy a působivé useknuté hlavy. 
Stránky Ministerstva kultury Francie věnované této lokalitě: archeologie.culture.gouv.fr/entremont ext link 15