kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

V trhlině skal hradu Falkenstein byl v roce 1994 nalezen železný depot obsahující sekeru s tulejí, tři nože, dvou tesařské svorky, dva železné fragmenty, dva přesleny, jeden okraj hrnce z tuhové keramiky a tři fragmenty mazanice. Datování: LT C2.

Literatura: Urban, O. H. 2000: Ein mittel-/junglatènezeitlicher Depotfund von Falkenstein, NÖ. In: Metallgewinnung und Verarbeitung in der Antike (Schwerpunkt Eisen), s. 195–209. Nitra.

Lokalita: Falkenstein, Okres Mistelbach, spolková země Dolní Rakousy, Rakousko