kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Havránok je archeologická lokalita nad přehradou Liptovská Mara.

Bylo zde objeveno keltské opevnění osady kmene Kotínů ext link 15 s druidskou svatyní z 1. století př. Kr. Odkryta byla obětní šachta s oltáříkem a milodarovými oběťmi, kamenné cesty se sloupořadím. Byly zde nalezeny i keltské napodobeniny antických mincí. Ve 12. až 15. století zde byla slovanská osada, stál zde středověký dřevěný hrádek, opevněný palisádami s příkopem a s obytnou věží.

Kultovní místo sestávalo ze žároviště, obětní jámy a dlažby, lemované z obou stran dřevěnými kůly. Rozlámané a na žárovišti spalované obětiny se ukládaly na dlažbu, zatímco do jámy byly naházené části těl sedmi lidských jedinců (Pieta 1982; 1996b).
Na rozhraní starší a mladší fáze pozdní doby laténské byla svatyně přebudována a rozšířena. Stará jáma se zasypala a vyhloubila se nová, ke které přibyla na jižní straně další dlažba se sloupořadím
a osamocený velký kůl - totem. Posvátný areál se od profánního oddělil ohradou a vcházelo se do něj bránou v hradbě.

LiteraturaPieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Liptovská Sielnica-Liptovská Mara - Havránok, okr.Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj