kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nálezy

sídliště
předpúchovský stupeň a púchovská kultura

Nález kopí

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Kvačany-Dlhá Lúka, Chopce, Okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj