kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

- Nález - Přilba nalezená na konci 19. století s vytočeným okrajem a ozdobným pásem geometrických raznic a linek. Datování kolem roku 150 až 15 př. n. l. Fotografie nálezu jsou publikovány na www.keltenland-bw.de a nálezy jsou vystaveny v Badisches Landesmuseum, Karlsruhe ext link 15

Lokalita: Rýn, Mannheim, spolková země Bádensko-Württembersko, Německo