kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Významné pravěké hradiště Hradisko

Bylo zřejmě jedním z mocenských center regionu a v době laténské střediskem železářské výroby. 

Podrobnosti Encyklopedie Keltů Obřany - Brno - Hradiště