kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Pohanská se nachází na stejnojmenném vrcholu (496 m n. m.)

Je o rozloze 49 hektarů. Opuštění oppida se časově shodovalo s válkou mezi Kelty a Dáky v roce 60 př. n. l.

V terénu jsou dobře rozpoznatelné tři pásy valů. Komunikace vstupuje do areálu z východní strany přes dnes již málo zřetelnou klešťovitou bránu oběma pásmy valů a končí v bráně stejného typu ve vnitřním opevnění. Převýšení obou vchodů představuje asi 100m. Opevněná plocha oppida zabírá kolem 49 ha. Klešťovitá brána vnitřní hradby měla rozměry ca 400 x 480 cm.
Velké množství různých nálezů, depoty, zemědělské i řemeslné nářadí, předměty běžného použití, šperky či spony. Našla se kovárna, sekery, vrták, sekáč, kosa, nůžky, hákový klíč, pochva meče, (v kolekci byly hotové výrobky, polotovary, ale i poškozené věci připravené k opravě).
- kovářské výrobní středisko

Depoty:

 1. v roce 1968 nalezen depot složený ze tří seker, výhňové lopatky, dláta, úzké radlice, kosy, klíče, zákolníku a dvou jiných součástí vozu, neúplné pochvy meče, poloviny nůžek, nože a dvou zlomků kování. Datování LT C2
 2. v roce 1968 nalezen depot složený ze dvou seker, dvou kruhových držadel kotle a kovadliny
 3. v roce 1969 nalezen depot složený ze šesti železných polotovarů v podobě tyčí.
 4. v roce 1989 nalezen depot složený ze 34 kusů - zemědělské nářadí (kosa, radlice), sekery a kování dřevěných nádob a kol, jednoramenná váha, železná pouta se zámkem a kamenné závaží
 5. v roce 1996 nalezen depot 30 předmětů - dva náboje kola, kruhové držadlo, kování kola nebo vědra, pět seker, dvě tyčovité hřivny, nůž, kramle, kleště, krátká kosa a další
 6. v roce 2001 nalezen depot více než 100 předmětů pod kameny v tělese valu - zemědělské a řemeslnické nářadí, klíče, součásti vozů, koňských postrojů a vah.
 7. v roce 2002 nalezen depot složený z kladiva, teslice a kovadliny.
 8. v roce 2003 nalezen depot složený z 26 předmětů - čtyř až pěti seker s uzavřenou tulejí, dvou širokých radlic a dvou úzkých s dvojitou tulejí, krojidla, čtyř kos, srpu a dalších čtyř až pěti drobných předmětů a zlomků. Depot je v soukromé sbírce bez nálezových okolností.
 9. v roce 2005 nalezen depot složený ze dvou malých kovadlin, jedné velké vážící 5 kg a dvě masivní kladiva. Depot je v soukromé sbírce
 10. v roce 2005 nalezen depot asi šedesáti šperků z bronzu a skla. Byl v tělese vnitřního z dvojice obvodových valů.
 11. v roce 2007 nalezen depot - čtyři široké a čtyři úzké radlice, 12 seker, nejméně dvě krojidla, tři vrtáky, kladivo, kleště, dva náboje kola, zákolník a tři neidentifikované předměty.
 12. v roce 2007 nalezen depot - tři velké a dvě malé sekery, teslice, pět velkých srpů, široká radlice, ataše dřevěné nádoby s hákovitým ukončením, zákolník, omegovitá bočnice udidla, páková uzda a část pout. Depot je v soukromé sbírce bez nálezových okolností.
 13. v roce 2006 nalezen depot z kladiva, čtyř seker s tulejí, malého dláta a průbojníku. Depot je v soukromé sbírce bez nálezových okolností.
 14. v roce 2006 nalezen depot z dláta, kosy a objímky kosy. Depot je v soukromé sbírce bez nálezových okolností.

Období: První sídliště vzniklo v mladší době bronzové - Lid velatické kultury, ve 2. století př. n. l. osídlení Kelty

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Paulík, Jozef 1970: Najstaršie hromadné nálezy železných predmetov na Slovensku, Zborník SNM 1970
Paulík, J. 1976: Keltské hradisko Pohanská v Plaveckom Podhradí. Bratislava
Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Plavecké Podhradie - Pohanská (okr.Malacky), Bratislavský kraj

Zdroj: oppida.org