kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Pohanská se nachází na stejnojmenném vrcholu (496 m n. m.)

Je o rozloze 49 hektarů. Opuštění oppida se časově shodovalo s válkou mezi Kelty a Dáky v roce 60 př. n. l.

V terénu jsou dobře rozpoznatelné tři pásy valů. Komunikace vstupuje do areálu z východní strany přes dnes již málo zřetelnou klešťovitou bránu oběma pásmy valů a končí v bráně stejného typu ve vnitřním opevnění. Převýšení obou vchodů představuje asi 100m. Opevněná plocha oppida zabírá kolem 49 ha. Klešťovitá brána vnitřní hradby měla rozměry ca 400 x 480 cm.
Velké množství různých nálezů, depoty, zemědělské i řemeslné nářadí, předměty běžného použití, šperky či spony. Našla se kovárna, sekery, vrták, sekáč, kosa, nůžky, hákový klíč, pochva meče, (v kolekci byly hotové výrobky, polotovary, ale i poškozené věci připravené k opravě).
- kovářské výrobní středisko

Období: První sídliště vzniklo v mladší době bronzové - Lid velatické kultury, ve 2. století př. n. l. osídlení Kelty

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Paulík, Jozef 1970: Najstaršie hromadné nálezy železných predmetov na Slovensku, Zborník SNM 1970
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Plavecké Podhradie - Pohanská (okr.Malacky), Bratislavský kraj

Zdroj: oppida.org