kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Opevněné výšinné sídlo na kopci u Schwarzenbachu je jedním z nejzachovalejších valových opevnění svého druhu a byla významným centrem obchodu v době laténské.

V 5 st. př. n. l. vládci keltského opevněného sídla u Schwarzenbachu kontrolovali suroviny a dopravní cesty v regionu. Obydlená náhorní plošina v nadmořské výšce 546 m zabírá plochu 12,7 ha; hradiště se tak řadí mezi středně velké komplexy doby laténské (450 př. n. l. až do doby kolem narození Krista).

Bohatá naleziště železa v nedalekém Oberpullendorfském zálivu byla jedním z hospodářských základů osady ve Schwarzenbachu. Kromě toho téměř jistě těžilo z Paulibergu, vzdáleného jen asi 6 km, s čedičovou horninou, která se používala k výrobě mlýnských kamenů. Osada na kopci také řídila dopravní cestu ze středního Burgenlandu do Steinfeldu. Nálezy středomořských importů (např. bronzové nádobí a mince) naznačují, že šlo o obchodní centrum. Osada mohla mít také vlastní ražbu mincí. Kovárna s četnými nástroji (jako dláto, pilník a razníky) svědčí o intenzivní řemeslné výrobě – železné výkovky se pravděpodobně kovaly, zpracovávaly a obchodovalo se s nimi.

Na přelomu let 1987 a 1988 nalezen depot železných předmětů, který se skládal ze sekery, kladiva, nože s kroužkem na rukojeti a hrotů kopí.

Na zámeckém vrchu se nachází Archeologický skanzen Schwarzenbach ext link 15, kde rekonstruované budovy dávají nahlédnout do každodenního života Keltů.

Die keltische Burg ext link 15

Literatura:
Klaus Löcker, Wolfgang Neubauer, Otto H. Urban, Christoph Wedekin: Die befestigte Höhensiedlung „Burg“ bei Schwarzenbach. In: Archäologie Österreichs 3/2, 1992, S. 43–50.
Adler, H. 1989: Schwarzenbach. Fundberichte aus Österreich, 28, 499–508