kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Opevněné sídliště, které pravděpodobně založili Helvetiové na kopci Lindenhof v Curychu.

V letech 1989, 1997, 2004 a 2007 byly provedeny výzkumy v této lokalitě a nalezeny doklady vzniku sídliště v 1. st. př. n. l.

Lokalita: Zürich-Lindenhof