kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Canosa di Puglia (I) - slavnostní keltská přilba - 4. stol. př. Kr. (350–300 př. n. l.) - železo zdobené bronzovými  aplikami a korálem

Fyzické rozměry: 22,2 x 23,2 x 18,7 cm
Umístění exponátu: Altes Museum, Staatliche Museen zu Berlin