kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nejzajímavějším nálezem je bronzová figurka nahého muže, která patří mezi významné nálezy v rámci celého Slovenska.

Popis figurky najdete na webu www.keltskehlavy.cz

Literatura:
Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia 11. Nitra: Archeologický ústav SAV, F41
Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90