kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Na lokalitě Pfalzfeld byla nalezena kamenná stéla.

Pfalzfeldský sloup (nazývaný též Plamenný sloup) je keltská stéla obeliskovitého tvaru z pískovce, která pravděpodobně stála na mohyle jako kultovní sloup. Je přiřazena do doby laténské a vznikla ve 4. století před naším letopočtem.
V prvním popisu z let 1608/1609 a vyobrazení z roku 1649 je čtvercová stéla ještě 2,2 m vysoká. Dnes zbývá pouze 1,48 m. Původní výška stély mohla být 3 m.

Dnes je stéla k vidění v Rheinisches Landesmuseum v Bonnu ext link 15

Literatura:
C.A. Jost, Pfalzfeld Rhein-Hunsrück-Kreis, Frühkeltische Steinstele. In: J. Kunow, H.-H. Wegner (Hrsg.). Urgeschichte im Rheinland (Köln 2006) 464-465.
C. Koenen, Ein rheinisches vorrömisches Sculpturdenkmal. Bonner Jahrb. 106, 1901, 78-90; H.-E. Joachim, Eine Rekonstruktion der keltischen Säule von Pfalzfeld. Bonner Jahrb. 189, 1989, 1-16; ders. in: Das Rätsel der Kelten vom Glauberg. Glaube - Mythos - Wirklichkeit. Ausstellungskat. Frankfurt (Stuttgart 2002) 319 Kat.-Nr. 135.