kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nález bronzové figurky ženy.

Lokalita: Sarkad, meg. Békés, Maďarsko

Podrobnosti o nálezu jsou na www.keltskehlavy.cz