kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Paul Reinecke (1872-1958) vytvořil ucelený periodizační systém archeologických památek používaný dodnes.

Období
Reineckova periodizace Absolutní data

starší doba bronzová
A1 2300 – 2000 př. n. l.
A2 2000 – 1600 př. n. l.

střední doba bronzová
B   1600 – 1500 př. n. l.
C1 1500 – 1400 př. n. l.
C2 1400 – 1300 př. n. l.

pozdní doba bronzová
D 1300 – 1200 př. n. l.
Ha A1 1200 – 1100 př. n. l.
Ha A2 1100 – 1050 př. n. l.
Ha B1 1050 – 950 př. n. l.
Ha B2 950 – 880 př. n. l.
Ha B3 880 – 800 př. n. l.

starší doba železná (halštatská)
Ha C 800 – 650 př. n. l.
Ha D 650 – 475 př. n. l.

mladší doba železná (laténská)
LT A 475 – 380 př. n. l.
LT B 380 – 225 př. n. l.
LT C 225 – 50 př. n. l.
LT D 50 př. n. l. – 0