kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Po většinu dvacátého století spojovali archeologové šíření keltských jazyků s předpokládaným západním šířením „východní halštatské kultury“ v prvním tisíciletí před naším letopočtem.

V poslední době někteří zavrhli „keltštinu z východu (Celtic from the East)“ ve prospěch „Keltů ze západu (Celtic from the West)“, podle kterého byla keltština mnohem starší jazyk, který se vyvinul z hypotetického neolitického protoindoevropského jazyka v atlantické zóně a poté se rozšířil na východ ve třetím tisíciletí před naším letopočtem.

Zdroj: www.cambridge.org Studie: Patrick Sims-Williams: An Alternative to ‘Celtic from the East’ and ‘Celtic from the West’