kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Expozice věnovaná laténským nálezům v okolí

Expozice na 2 500 m2 výstavní plochy je největším kulturně-historickým muzeem v regionu a má sbírku, která sahá od pravěku až po současnost. 

Jsou zde vystaveny nálezy z hradiště, mocenského centra Magdalenenberg (D) ext link 15

Keltská stezka - spojuje muzeum a místo, nabízí četné panely a odpočívadla.

Odkaz: www.franziskanermuseum.de ext link 15