kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Galatia - Galacie - část území dnešního Turecka, Malá Asie.

Prvními keltskými kmeny, kteří do Malé Asie byli pozváni králen Nikomédésem, patří Tolistobogii - Tolistobogiové ext link 15  • Tektoságové - Tectosages ext link 15 •  Trokmové - Trocmi ext link 15 v roce 278-7 př. n. l. Řekové je nazývali Galatové.

Galatové se zde sdružovali podle své kmenové příslušnosti a jejich území bylo rozděleno na tři části: střední Galacie náležela kmeni Tektoságů (Tectosages), jejichž hlavním centrem byla Ankyra. Okolí západněji ležícího města Pessinús, jež bylo střediskem kultu bohyně Kybelé, osídlili Tolistobogiové (Tolistobogii). Trokmové (Trocmii) kontrolovali okolí města Tavium na východě.

Dalšími kmeny byli: Voturi • Ambitiouti • Toutobodiaci • Tosiopaidi • Rhinoságové •  Aigosages - Aegosages byli v oblasti Mysia a Troas.
Drynemeton - Drunemeton se nacházel zhruba třicet kilometrů jihozápadně od Ankyry. Zde se konala shromáždění rady 300 stařešinů vybíraných ze všech kmenů v Galatii.
Galatové si zachovali svůj keltský jazyk až do 4. století našeho letopočtu, kdy svatý Jeroným zmiňuje, že Galatové v jeho době stále mluvili keltským jazykem.

Studie zabývající se oblastí Galatia - Dr. Altay Coşkun

Mala Asia