kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Gellérthegy s výhledem na pravý břeh Dunaje, v srdci Budapešti.

Lokalita byla obsazena od doby bronzové po pozdější dobu laténskou. O rozsahu v důsledku eroze a přítomnosti moderní výstavby je známo jen málo.

Oppidum bylo osídleno kmenem Eravasci ext link 15

Zdroj: oppida.org