kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Gergovie je náhorní plošina ve střední Francii.

Oppidum Gergovie je náhorní plošina, která byla obsazena kmenem Arverni ext link 15. Lokalita byla nahrazena novou městskou lokalitou Augustonemetum, dnešní Clermont-Ferrand.

Zdroj: oppida.org

Gergovia byla místem jednoho z největších vítězství Galů pod Vercingetorixem v roce 52 př. Kr. Bitva je podrobně popsána v Caesarově De Bello Gallico - Galská válka. Po římském dobytí bylo oppidum Gergovia opuštěno a obyvatelstvo se stěhovalo do údolí řeky Allier, k oppidu Nemessos, které bylo později přejmenováno na Augustonemeton (po prvním římském císaři) a dále na dnešní Clermont-Ferrand.

Zdroj: Celtic Culture A Historical Encyclopedia