kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Lokalita Glauberg se nachází asi 50 km severovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem.

Archeologické výzkumy v 90. letech 20. století zařadily lokalitu mezi nejdůležitější časně keltská centra v Evropě. Byly zde nalezenyo např. mohyly, kamenná stéla, bohatě zdoběné šperky, atd.

Lokalita byla osídlena nejpozději od neolitu v 5. tisíciletí př. Kr. (kultura Rössener). Na náhorní plošině o rozloze 8 hektarů na okraji úrodného Wetterau se usadili první zemědělci. V období popelnicových polí pozdní doby bronzové v 10. - 9. století př. Kr. byla plošina poprvé po částech opevněna. Celá náhorní plošina byla koncem 6. st. př. n. l. obehnaná kamennou zdí vyztuženou dřevem. Byly zde vybudovány dvě mohyly s celkem třemi válečnickými hroby. Při dalších výzkumech byly objeveny pískovcové sochy v životní velikosti se zobrazením válečníka s ušima ve tvaru jmelí, datované do 5. stol. př. n. l.

Literatura:
Nathalie Peter 2013: Archäologie Südwestdeutschlands. Das Kleinaspergle und die Prunkgräber der Frühlatènezeit, dostupné on-line ext link 15