kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

Hradiště púchovské kultury

Nález kopí, hradisko, fragment, zahnutý bodec. Významným nálezem je mincovní depot mincí typu Divinka, tetradrachmy typu Veľký Bysterec, jedna má náznak nápisu CA. CAT je vykládáno jako zkratka jména kmene Cotini ext link 15
Hradiště bylo pravděpodobně zničeno požárem na začátku 1. st. n. l.

Období: púchovská kultura
Literatura

Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Košeca-Nozdrovice - Ladce - Tunežice - Nozdrovice, Okres Ilava, Trenčínský kraj, Slovensko