kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nowa Cerekwia (PL) - sídliště, centrum řemesel a obchodu bylo podle dostupných nálezů osídleno od LT B1 na trase Jantarové stezky.

Nejvíce nálezů je z období (LT C1–C2), kdy osada fungovala jako středisko výroby a obchodu. Je to potvrzeno velkým množstvím mincí, zejména emisemi Bójů, bronzovými oděvními doplňky, spony, ingoty, osobní ozdoby a také skleněné náramky a korálky – některé z nich vyráběné lokálně.
Nálezy: dílna na zpracování bronzu (LT B1), 60 ks stříbrných a 18 zlatých mincí, ale velké množství mincí bylo nalezeno nelegálně...
Mezi významné nálezy patří také bronzová figurka se zkříženýma rukama - podrobnosti najdete na webu www.keltskehlavy.cz

Nález pecí na výpal keramiky

Zdroje:

  • Marcin Rudnicki - Nowa Cerekwia. A Celtic Centre for Crat and Commerce of Interregional Importance North of the Carpathians, Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin, 2014
  • Marcin Rudnicki - Nowa Cerekwia – středolaténské mocenské centrum severně Karpat, MORAVSKÉ KŘIŽOVATKY - Střední Podunají mezi pravěkem a historií