kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

Opevněné sídliště na kopci Steinbühel, také Steinerbichl nebo Stoanabichl. Osídleno dlouhodobě. Sídliště bylo v blízkosti ložiska měděné rudy, dobývací prostor je vzdálen asi dvě hodiny chůze v oblasti „Vierthaleralm“.

Vykopávky v Uttendorfu probíhaly v letech 1975 až 1990 a bylo zde odkryto 467 žárových hrobů, pohřebiště z doby halštatské (kolem roku 750 před Kristem). V nedalekém Stoanabichlu nálezy ukázaly, že osada nevznikla pouze v době halštatské, ale spíše ve starší době bronzové (1800–1700 př. n. l.) a existovala až do rané doby římské (400–500 n. l.).
Pod sídlištěm je rozsáhlé pohřebiště - 500-800 hrobů převážně z halštatského období HaC, malá část je HaD nebo LTA (starší doba laténská; 480–400 př. Kr.). Mezi nálezy je mnoho importů z Itálie, což svědčí o rozsáhlém obchodu.

Na základě průzkumu zde byla vybudována rekonstrukce keltské vesnice Uttendorf (A) - Keltendorf Stoanabichl ext link 15.
Nálezy jsou umístěny v Salzburg Museum

Literatura:
Peter Höglinger: Die befestigte Höhensiedlung am Steinbühel in Uttendorf/Pinzgau, Salzburg. In: Archäologie Österreichs. Nr. 8/1, 1997, S. 36 ff.
Peter Höglinger: Neue Grabungsergebnisse auf dem Steinbühel in Uttendorf/Pinzgau, Salzburg. In: Archäologie Österreichs. Nr. 9/2, 1998, S. 39 ff.
Fritz Moosleitner: Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Uttendorf im Pinzgau: archäologische Forschungen in der Nationalparkregion Hohe Tauern. Archäologie in Salzburg, Amt der Salzburger Landesregierung (Landesarchäologie), Salzburg 1992

Lokalita: Uttendorf, Okres Zell am See, spolková země Salcbursko, Rakousko