kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V Německu se Keltové v období laténské kultury od ca 5. st. - 1 st. př. n. l. vyskytovali na území mezi Alpami a Středoněmeckou vysočinou. Mapa osídlení Keltové v Německu ext link 15

V době železné (7. a 6. století př. n. l.) se v prostředí západohalštatského kulturního okruhu začalo formovat keltské etnikum. Lokality doby halštatské, monumentální hradiště a mohyly, např. Glauberg ext link 15, Kelheim ext link 15 či sídlo elity Heuneburg ext link 15. Z 5. století pocházejí bohaté hroby raně laténské šlechty, které dokazovaly vysokou úroveň keltského umění a technologiií. Pro mladší dobu železnou jsou typická ve 4.-3. stol. plochá keltská kostrová pohřebiště s hroby bojovníků se zbraněmi a žen se šperky, ve 2.-1. stol. oppida. Římská a germánská expanze postupně rozložili a pohltili keltské obyvatelstvo.
Na území Německa se vyskytovaly tyto keltské kmeny:  Aresaces - Aresaceové ext link 15, , , Vindelici - Vindelikové ext link 15

Místa a značky postupně doplňujeme...